mỹ tại trung đông rss mỹ tại trung đông
Trung Đông bất mãn với Obama

Thủ tướng Israel luôn bực dọc với việc họ cho là chính quyền Obama đang tìm mọi cách, bất chấp lợi ích của Israel, để đạt được một “thỏa thuận chính trị” với Iran. Khi thuyết trình tại Quốc hội Mỹ tuần trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nêu ra ba điều kiện thiết thân với “lợi ích sống còn” của Israel mà Iran “phải thực hiện” trước khi các nước lớn ký...