Mriya rss Mriya
“Mriya” Ukraina đã chuyển lượng hàng hóa kỷ lục tới Nam Mỹ (video)

Đây là kỷ lục thứ hai tính theo trọng lượng mà máy bay vận tải lớn nhất thế giới của Ukraina đã từng khi nào đó vận chuyển bằng đường hàng không. Máy bay An-225 "Mriya" là loại máy bay vận tải lớn nhất hành tinh hiện nay của Ukraina đã chuyển trọng lượng 182 tấn, đưa từ Sao Paulo đến Santiago một tuabin điện nặng 155 tấn, nó được đặt trong một cấu trúc đặc biệt nặng 27 tấn....