mỏ quốc doanh rss mỏ quốc doanh
Ông Yasheniuk cho biết còn bao nhiêu mỏ dưới quyền kiểm soát của Ukraine

Ly khai kiểm soát phần lớn mỏ ở Ukraine Thủ tướng Yasheniuk tuyên bố chỉ còn 35 mỏ quốc gia nằm dưới quyền kiểm soát của nhà nước. Ông đã tuyên bố như vậy trong cuộc phỏng vấn của kênh 5. "Trước khi Nga sáp nhập Crimea và chiếm Donesk và Lugansk chúng ta có 90 mỏ quốc doanh, bây giờ chúng ta chỉ kiểm soát 35 mỏ, số mỏ còn lại dưới quyền kiểm soát của quân khùng bố" - Ông...