mạnh thường quân của chính phủ Ukraina rss mạnh thường quân của chính phủ Ukraina
Chân dung vị cố vấn và đại diện của tổng thống Poroshenko trong chính phủ Ukraina

Như tin đã đưa, ngày 22 Tháng Tư năm 2016 Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã quyết định bổ nhiệm cựu Phó Thủ tướng Ba Lan Leszek Balcerowicz làm cố vấn và  người đại diện của ông trong chính phủ Ukraina. Đây là một quyết định - mà theo các chuyên gia quốc tế nhận định - búa tạ; chứng tỏ chính quyền Ukraina quyết tâm thực hiện mạnh mẽ công cuộc cải tổ kinh tế. Vậy, vị mạnh...