Lực lượng Cận vệ Quốc gia Ukraina rss Lực lượng Cận vệ Quốc gia Ukraina
Lực lượng Cận vệ Quốc gia Ukraina kỷ niệm một năm ngày thành lập

Tổng thống Ukraina Poroshenko chúc mừng lực lượng Cận vệ Quốc gia Ukraina nhân dịp một năm ngày thành lập lực lượng. Tin chúc mừng được công bố chính thức trên Twitter của nhà lãnh đạo Ukraina. Lực lượng Cận vệ Quốc gia Ukraina – là một lực lượng chuyển đổi từ lực lượng quân đội bộ nội vụ Ukraina và những tình nguyện viên, với quân số khoảng 60.000 người, được...