lãnh thổ rss lãnh thổ
Chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên vùng đất Nam Bộ

Từ lâu Nam Bộ đã là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Vịêt Nam, nhưng do tính chất phức tạp của lịch sử nên cho đến nay vấn đề chủ quyền lãnh thổ (territorial sovereignty) vẫn còn có những nhận thức chưa thật đầy đủ. Trên cơ sở trình bày một cách hệ thống diễn biến lịch sử và phân tích những yếu tố khẳng định tính chất chính đáng, phù hợp với thông lệ quốc...

Đại sứ Mỹ tố Nga muốn ‘chiếm thêm lãnh thổ Ukraine’

“Mục tiêu cuối cùng của Nga… là chiếm thêm lãnh thổ và mở rộng phần lãnh thổ do Nga kiểm soát ngày càng sâu hơn và sâu hơn về phía trong Ukraine", Reuters dẫn lời bà Power nói. “Những cuộc tấn công mới đây là do phe ly khai được Nga viện trợ và huấn luyện thực hiện, sử dụng tên lửa Nga và xe tăng Nga cùng lính Nga yểm trợ”, bà Power nói thêm. Hội đồng bảo an LHQ tiến hành cuộc...