kinh tế thị trường rss kinh tế thị trường
“90 năm trước, Bác Hồ đã định hướng nền kinh tế Việt Nam là kinh tế thị trường”

Tại hội nghị giao ban doanh nghiệp ngày 25/8 tại Đà Nẵng, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc nêu rõ: “90 năm trước, Bác Hồ đã nói nền kinh tế Việt Nam phải là nền kinh tế nhiều thành phần. Mà nền kinh tế nhiều thành phần có nghĩa là nền kinh tế thị trường!" Nhà nước đừng làm kinh doanh để cạnh tranh với dân!  Ngày 25/8 tại Đà Nẵng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã...

5 tiêu chí để được công nhận là nền kinh tế thị trường

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam 3 ngày, ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế, Nghị viện Châu Âu khẳng định, sẽ lưu ý các đề nghị của Việt Nam, trong đó có việc xem xét công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ. * Ông đánh giá thế nào về những cải cách kinh tế của Việt Nam? - Hai năm qua, Việt Nam đã có nhiều cải cách kinh tế. Những cải cách này đã...