kiện tụng rss kiện tụng
Chuyện đi kiện của người Việt tại Đức

Đức là một nhà nước pháp quyền. Tư pháp là một trong tam quyền phân lập của nhà nước Đức, bao gồm Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp. Ai cũng có quyền kiện hoặc kháng cáo ra tòa để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình Nhiều người Việt ở Đức vì vậy cũng tập tọng thi nhau đi kiện, kể cả vì những việc chẳng bõ bèn gì. Không biết các quan tòa Đức nghĩ thế nào về các vụ kiện...