khai thác khí đốt rss khai thác khí đốt
Trước năm 2020, lượng khí đốt khai thác  ở Ukraina có thể tăng lên 35% 

Sản lượng "nhiên liệu xanh" khai thác trong nước  có thể phát triển lên đến 27 tỷ mét khối. Trong vòng bốn năm tới, Ukraina có thể giảm đến mức tối thiểu nhu cầu nhập khẩu khí đốt từ nước ngoài. Sản xuất   "nhiên liệu xanh"  trong nước có thể phát triển lên đến 27 tỷ mét khối đến năm 2020, tức là hơn 35% so với năm 2015.  Hiệp hội các công ty sản xuất khí đốt Ukraina đã...