imekbank rss imekbank
2 ngân hàng Imeksbank và Deltabank chuẩn bị phá sản?

Mấy ngày hôm nay cộng đồng mạng xôn xao bởi thông tin 2 ngân hàng Imeksbank và Deltabank chuẩn bị phá sản. Người ta không thể rút được tiền lương hưu thậm chí không thể thực hiện được các giao dịch thông thường hàng ngày như thanh toán tiện điện nước, hay mua hàng. Lý do mà đại diện các chi nhánh 2 ngân hàng trên đưa ra là "Chương trình của họ bị lỗi" (?!). Theo một vài thông tin, lý...