Illichivsk rss Illichivsk
Saakashvili yêu cầu miễn nhiệm giám đốc cảng Illichivsk

Bây giờ cần thiết phải miễn nhiệm người đứng đầu cảng thương mại Biển Illichivsk Yuri Kruk. Thời của cổng mafia cảng đã đến lúc kết thúc. Quan điểm này được thể hiện vào thứ tư trên trang Facebook của mình người đứng đầu tỉnh Odessa Mikhail Saakashvili. Ông nhắc lại rằng hôm thứ ba tại một cuộc họp báo chung với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ , ông đã nói về hành vi vi phạm...