Hylap rss Hylap
Bộ trưởng kinh tế: Hy Lạp không thể chấp nhận tất cả đề nghị cho vay

LONDON (Reuters) - Hy Lạp không thể chấp nhận những đề xuất mới nhất về nguồn tiền cho vay kèm với cải cách trong thỏa thuận được đưa ra từ những nhà cho vay Quốc tế, nhưng đã sẵn sàng đàm phán một thỏa hiệp, Bộ trưởng Kinh tế Hy Lạp George Stathakis cho biết hôm thứ Sáu. Hy Lạp đã trì hoãn thanh toán khoản nợ then chốt đáo hạn vào hôm nay cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế khi Thủ...