họp khẩn rss họp khẩn
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về Ukraina

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp về xung đột ở Ukraina ngày 27.2. Các bên thảo luận về lệnh ngưng bắn, nói chung hiện đang được tôn trọng, vào lúc phe ly khai và chính quyền Kiev tiếp tục rút vũ khí hạng nặng ra khỏi miền Đông. Họp lại theo yêu cầu của Pháp và Đức, Hội đồng Bảo an sẽ nghe báo cáo của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, tổ chức hiện có các đoàn...