hàng viện trợ rss hàng viện trợ
Ukraine yêu cầu Nga dừng buôn lậu dưới chiêu bài “viện trợ nhân đạo”

Bộ Ngoại giao Ukraine yêu cầu từ phía LB Nga ngừng ngay hành động vi phạm chủ quyền Ukraine với lý do cung cấp cái gọi là "viện trợ nhân đạo". Điều này đã được công bố ngày hôm nay tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraina Yevgeny Perebyynis. "Bộ Ngoại giao Ukraine đã thực hiện một Demarches ngoại giao để yêu cầu phía Nga ngăn chặn hành động vi phạm chủ quyền của Ukraine...