hạm đội rss hạm đội
Ukraine quyết định tăng số lượng tàu chiến

Số lượng tàu chiến của hải quân Ukraine sẽ tăng thêm 30 tàu nữa đến năm 2020. Số lượng tàu lực lượng hải quân của Ukraine đến năm 2020 cân phải tăng thêm 30 đơn vị, Đô đốc Gaiduk thông báo. Theo lời ông, ở đây nói đến các tàu chiến và các tàu hỗ trợ. Các chiến hạm hiện đại, mà chiếc đầu tiên cần phải sẵn sàng năm 2018 sẽ phục vụ chủ chốt trong thành phần của...

Ukraine sẽ xây dựng hạm đội từ đầu – Poroshenko

Tổng thống Ukraina Petr Poroshenko xem rằng lực lượng hải quân Ukraina phải được thành lập "từ đầu" "Cũng như chúng ta thực ra đã thành lập từ đầu quân đội Ukraina , và hạm đội lực lượng hải quan cũng sẽ như vậy” trích dẫn những lời Poroshenko. Ngoài ra, Tổng thống tin rằng Hải quân Ukraine " nên phải hiện đại và tương thích với các tàu chiến của NATO." Tổng thống Ukraine...