gửi tiết kiệm rss gửi tiết kiệm
“Tiền cứ chảy vào ngân hàng thì lấy đâu ra lãi”

Không chỉ có lãi, nhiều ngân hàng đã báo lỗ từng quý và lợi nhuận ngân hàng năm nay sẽ không “sôm” như những năm trước nữa. Vài ngày nữa sẽ khép lại năm 2014 với nhiều biến động với ngành ngân hàng. Điểm mới trong bức tranh lợi nhuận của ngành ngân hàng năm nay là có nhiều màu sắc khác nhau. Không chỉ có lãi, nhiều ngân hàng đã báo lỗ từng quý và lợi nhuận ngân hàng năm nay...

Báo cáo đặc biệt: Người gửi tiền tiết kiệm tại Crimea “tiền của chúng tôi đâu rồi?” (phần kết)

Phần I:    BÁO CÁO ĐẶC BIỆT: NGƯỜI GỬI TIỀN TIẾT KIỆM TẠI CRIMEA “TIỀN CỦA CHÚNG TÔI ĐÂU RỒI?” Để giúp Crimean  Moscow đã  bồi thường  tiền gửi có tài khoản tại các ngân hàng Ucraina thông qua  quỹ đảm hiểm tiền gửi. Quỹ Bảo hiểm tiền gửi cho người gửi tiền ở Crimea là một phần của Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi ngân hàng  Nga.  Kể từ ngày 06 tháng 11 quỹ này đã chi ra...