Giang Trạch Dân rss Giang Trạch Dân
“Không thể cợt nhả với ảnh hưởng của Giang Trạch Dân”

Mặc dù tuổi cao có thể khiến Giang Trạch Dân bất lợi ít nhiều, nhưng ảnh hưởng của ông trong giới kinh tế Trung Quốc là "không thể cợt nhả". Tạp chí Nikkei Asia Review ngày 4/9 bình luận, sự xuất hiện của Giang Trạch Dân trên Thiên An Môn tham dự duyệt binh ngày hôm qua cho thấy cuộc đấu tranh quyền lực trên bầu trời chính trị Trung Nam Hải sẽ vẫn tiếp tục. Dù tuổi cao khiến lợi thế...