giải phóng rss giải phóng
Hơn 1000 tù binh đã được giải phóng khỏi ly khai

Theo thông tin của ly khai thì phía họ còn giữ làm tù binh khoảng 600 người Hơn 1000 người là tù binh của các nhóm vũ trang bất hợp pháp đã được giải phóng. Người đàm phán của trung tâm giải phóng tù binh và con tin thuộc Ban An ninh (BAN) Yuri Tandit thông báo ngày 15/10 trên "kênh 5". (more…)