George rss George
Gruzia phản đối cuộc đàm phán với Nga sau khi bị chiếm thêm lãnh thổ

Georgia - Tbilisi (AP) - Hàng trăm người đã biểu tình bên ngoài tòa nhà chính phủ tại nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ – Georgia. Những người biểu tình thúc ép cơ quan chức năng ngăn chặn cuộc đàm phán với Nga khi những tuyên bố gần đây cho biết Nga đã chiếm thêm lãnh thổ của George. Cuộc biểu tình diễn ra vào ngày hôm qua sau khi George cho biết lực lượng quân đội Nga trên lãnh thổ Nam...