F35B rss F35B
Mỹ chuẩn bị thành lập nhóm tác chiến F-35B

Nhóm tác chiến tiêm kích tàng hình F-35B triển khai từ tàu đổ bộ tấn công lớp America sẽ cho phép Hải quân Mỹ mở rộng sức mạnh trên biển. Mỹ tiếp tục đóng tàu đổ bộ tấn công lớp America Tạp chí Diplomat đưa tin, nhà máy đóng tàu Huntington Ingalls đang hoàn thành đúng tiến độ việc đóng mới tàu đổ bộ tấn công lớp America thứ 2 mang tên USS Tripoli. Phát ngôn viên của Hải quân...