dự đoán kinh tế 2016 rss dự đoán kinh tế 2016
5 xu hướng trong nền kinh tế thế giới năm 2016

  Trong năm 2016 sẽ xuất hiên những  xu hướng kinh tế mới, ảnh hưởng đến toàn cầu. Từ năm này sang năm khác, chúng ta có thể chứng kiến những sự kiên mới về phát triển kinh tế vượt bậc khiến cho dân chúng thế giới  luôn  bi bắt ngờ. Ít ai có thể dự đoán sự sụp đổ của giá dầu kể từ mùa hè năm 2014,  hay sự sụt giảm mạnh trong tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc,...