đồn biên phòng rss đồn biên phòng
SBU bắt trưởng đồn biên phòng Kharkov nhận hối lộ.

Lực lượng an ninh quốc gia Ukraine kết hợp với bộ phận an ninh nội bộ của cục biên giới nhà nước Ukraine đã phanh phui trưởng đồn biên giới  "Kupyansk" thuộc đội biên phòng đóng trên địa bàn tỉnh Kharkov, người đã lôi kéo cấp dưới của mình tham gia vào các hoạt động tham nhũng. Được xác minh rằng người đồn trưởng 38 tuổi đã tạo ra một mô hình tống tiền dọc cho cấp dưới...