doanh nghiệp Mỹ-Ukraine rss doanh nghiệp Mỹ-Ukraine
Cải cách Ukraine: Các quan chức hàng đầu gửi thư ngỏ đến Hoa Kỳ

Thư được viết bởi Natalie Jaresko, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ukraine. Aivaras Abromavicius, Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại Ukraine. Oleksiy Pavlenko, Bộ trưởng Bộ Chính sách nông nghiệp và Thực phẩm Ukraina. Andriy Pyvovarsky, Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng của Ukraine. Dmytro Shymkiv, Phó Tránh văn phòng Tổng thống Ukrraine và Andriy Kobolyev, Giám đốc điều hành của Naftogaz. Là những quan...