danh dự nghề nghiệp rss danh dự nghề nghiệp
Phần thưởng trước khi về nghỉ hưu

Ông thợ cả quyết định xin nghỉ việc nhưng những  gì mà người chủ của ông đã làm - là một bài học cho cả cuộc đời! Có một người thợ cả làm nghề xây dựng. Ông cả đời xây dựng nhà cửa, nhưng rồi cũng đến lúc có tuổi. Ông quyết định về nghỉ hưu. – Tôi xin phép được về nghỉ, – ông ấy nói với ông chủ – tôi muốn nghỉ hưu. Tôi cùng với bà lão nhà tôi sẽ cùng...