Đảng Cộng Hòa rss Đảng Cộng Hòa
Không một nghị sĩ Cộng hòa nào ủng hộ hiệp ước hạt nhân Iran

Với thời gian còn lại là một tháng nữa trước thời hạn cuối mà Quốc hội Mỹ phải biểu quyết về hiệp ước quốc tế khống chế chương trình hạt nhân của Iran, Tổng thống Barack Obama hình như đã không tận dụng được cơ hội duy nhất để tranh thủ sự ủng hộ của Ðảng Cộng hòa cho thỏa thuận này. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jeff Flake, một mục tiêu tranh thủ chính của Tòa Bạch...