Đài tưởng niệm rss Đài tưởng niệm
Đài tưởng niệm các nạn nhân nạn đói diệt chủng ở Ukraina trong những năm 1930

Lễ khai trương Đài tưởng niệm "Cánh đồng lúa mì" được dự kiến ​​vào ngày 7 tháng 11. Sáng kiến ​​cho việc xây dựng đài tưởng niệm này đã được bắt đầu trong năm 2006, khi Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua dự án hợp tác với các nhà chức trách ở Kiev. Tại thủ đô Mỹ, đã  hạ đặt đài tưởng niệm hàng triệu nạn nhân của Nạn đói diệt chủng - sự chết đói hàng loạt đã...