cười mẹ con rss cười mẹ con
Lời mẹ dạy… con trai!!!!

Một bà mẹ dạy cậu con trai trước khi lấy vợ. Bà dạy rằng: 1.- Kẻ thù lớn nhất của con là vợ con. 2.- Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu được nó. 3.- Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó. 4.- Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó. 5.- Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó. 6.- Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe lời...