cuộc đấu tranh của nhân dân Ukraina rss cuộc đấu tranh của nhân dân Ukraina
Chúc nhân dân Ukraina giữ vững đức tin tuyệt vời….Ian Tombinski, đại sứ Liên minh châu Âu

Ian Tombinski, đại sứ Liên minh châu Âu tại Ukraina, ngày 24 tháng 2 vừa qua đã có một bài viết chúc mừng đất nước và nhân dân Ukraina, dưới đây xin giới thiệu nội dung bức thư và lời chúc của ông:  Ukraina đấu tranh để tồn tại và phát triển, bất chấp hai mùa đông với áp lực nội bộ ghê gớm  và sự xâm lược bên ngoài của nước Nga. Euromaidan đã trở thành  một cột mốc quan...