Con đường cải cách của Ukraina rss Con đường cải cách của Ukraina
Ukraina nên học hỏi gì từ bài học kinh nghiệm của Croatia – nhật ký của nhà kinh tế

Zoran Horvat cho khách khách du lịch thuê phòng ở Dubrovnik, trong khu phố cổ. Đó là một mùa hè đẹp năm  2011. Zoran chỉ cho thấy khách hàng của mình một nơi mà từ đó ông và các đồng chí của ông có lúc đã bắn vào người Serbia, nơi mà từ đó họ bơi  thuyền tham gia đội du kích trên vùng biển  Adriatic, ông sờ tay lên những vết  đạn trên đá trắng của bức tường thành phố - và khóc. Ở...