chùm thơ rss chùm thơ
Chùm thơ của những ngày thiếu nữ

Không đề Hãy cho em hát bài ca về gió Và cho em hát bài ca về mưa, Hãy cho em hát bài ca về ánh lửa Và lời mẹ ru trong bài ca của anh!  Cho em hát bài ca về tình yêu Khi còn chưa yêu Vì khi đã yêu, Những bài ca không còn nghĩa nữa Những bài ca không còn mang màu lửa Đốt lòng người mới biết yêu tình yêu! Cho em hát về cuộc chia tay, Khi chưa chia tay Vì khi đã chia tay, Sẽ làm gì còn...