chi phí sản xuất rss chi phí sản xuất
Việt Nam sẽ thay Trung Quốc trở thành trung tâm sản xuất mới của thế giới

Bối cảnh Trung Quốc hiện đã có chi phí sản xuất quá cao là cơ hội để Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu – báo cáo mới nhất của CEBR chỉ ra. Theo báo cáo "Tiêu điểm kinh tế: Khu vực Đông Nam Á" của CEBR - Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Doanh nghiệp, trong khi Trung Quốc đi theo mô hình kinh tế của Nhật và hiện đã có chi phí sản xuất quá cao, các doanh nghiệp nước này...