chất độc dioxin rss chất độc dioxin
Chiến tranh Việt Nam phải chăng vẫn chưa kết thúc?

Việt Nam những ngày này tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam và kết thúc cuộc Kháng chiến thứ hai thời hiện đại, tiến tới thống nhất đất nước. Trong khi đó, ở Hoa Kỳ trên truyền hình người ta cho chiếu bộ phim tài liệu của đạo diễn Rory Kennedy — "Những ngày cuối cùng ở Việt Nam" (Last Days in Vietnam), được đề cử giải "Oscar" và đã nhận giải thưởng điện ảnh...