bom chùm rss bom chùm
Kiev tố quân ly khai sử dụng bom chùm ở Lugansk

Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước Lugansk, ông Hennadiy Moskal tuyên bố quân ly khai đã sử dụng bom chùm trong cuộc tấn công vào một số thị trấn trong Lugansk. Mặc dù có một thời gian tương đối lắng dịu trong hầu hết các khu vực của Lugansk, quân ly khai đã tấn công vào Stanitsa Luhanska và các làng xung quanh. Ông nói: “Trong các vụ pháo kích vào khu vực, 8 nhà đã bị phá hủy và 2...