Bessarabia rss Bessarabia
SBU khẳng định “cộng hòa nhân dân” ở Odessa đã và sẽ không tồn tại

SBU tích cực chống lại mọi cố gắng gây mất ổn định tình hình ở Odessa và ở tỉnh Odessa. Cố vấn của người lãnh đạo SBU Lubkivskyi đã viết như vậy trên trang Facebook của mình. "Chúng tôi kiểm soát hoàn toàn hình hình an ninh trong vùng, ngăn chặn mọi cố gắng phá hoại và khiêu khích và "trung hòa" tội phạm. Sẽ không có bất cứ một nhóm hoặc tổ chức tạo nên nguy cơ chia rẽ và toàn ven...