Bắc Triều Tiên rss Bắc Triều Tiên
Những điều Việt Nam cần học từ CHDCND Triều Tiên

Có 100 thông tin, hình ảnh đăng tải trên thế giới về Triều Tiên thì có đến 80% là từ báo chí phương Tây, hay các nước mà Triều Tiên gọi là thù địch - tức chỉ nói xấu, hay không có thì dựng ra là có. Bản thân Triều Tiên cũng ít đưa hình ảnh của mình ra ngoài, nên dễ dẫn đến bị nhìn nhận sai lệch. Bên lề Hội nghị ngoại giao 28 diễn ra ở Hà Nội, PV báo Lao Động đã có cuộc...