Amnesty International rss Amnesty International
Tổ chức nhân quyền quốc tế: ly khai đã hành hình 8 quân nhân Ukraine

Các nhà bảo vệ nhân quyền ghi nhận 3 vụ việc hành hình 8 quân nhân Ukraine bởi các chiến binh ở Donbass. Tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế Amnesty International ghi nhận 3 vụ việc hành hình bới các chiến binh ít nhất là 8 quân nhân Ukraine ở Donbass. Thông điệp báo chí của tổ chức đã nói như vậy. "Amnesty International cũng ghi nhận ít nhất 3 sự việc gần đây khi các chiến binh ly khai hành...