việc làm rss việc làm
Việt Nam học giỏi hơn các nước giàu nhưng làm việc kém hơn các nước nghèo

Về giáo dục, Việt Nam được nhận định có thành tích cao hơn nhiều nước phát triển. Nhưng về năng suất lao động, Việt Nam thuộc hàng cực thấp, tăng trưởng thấp, và có xu hướng ngày càng giảm. Vì sao vậy? Tại Diễn đàn Đối tác Phát triển Việt Nam tổ chức cuối tuần trước, một lần nữa kết quả kiểm tra PISA (Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế) của Tổ chức Hợp tác và...