vàng dự trữ rss vàng dự trữ
Những quốc gia ngồi trên núi vàng

Theo tiết lộ từ Trung Quốc họ đã tích trữ thêm vàng với số lượng lớn hơn dự đoán vào dự trữ của Ngân hàng Trung. Họ mua một số lượng lớn khi vàng bị bán phá giá thông qua thị trường trong vòng hai phút. Tuy nhiên Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất  vui vì sống trên đống vàng. Trở lại hồi tháng năm, Hội đồng Vàng Thế giới đã công bố báo cáo hàng quý về nhu cầu vàng,...