Ủy ban Nhà nước rss Ủy ban Nhà nước
Điện thăm hỏi của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài kính gửi: Hội người Việt Nam và bà con cộng đồng người Việt Nam tại Kharcov, Ukraina. Được tin ngày 14/11/2015, tại chợ Barabashovo, thành phố Kharcov, Ukraina đã xảy ra cháy lớn, gây nhiều thiệt hại về tài sản đối với bà con người Việt. Thay mặt Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, tôi xin gửi đến bà con,...