ukraine rss ukraine
Người dân Ukraine có ý kiến như thế nào về ATO, Donbass và chính quyền Ukraine

          Sự sụp đổ kinh tế người dân Ukraine sợ ngang với cuộc chiến tranh tổng lực. Đấy là thông số của một cuộc khảo sát xã hội được tiến hành bởi công ty nghiên cứu USS Research. Giữa những nguy cơ xã hội người Ukraine sợ hơn cả là một cuộc chiến tổng lực - có 65,7% sợ nó. Hầu như gần đấy người sợ cuộc khủng hoảng kinh tế - 62,4%. Nằm thứ 3 là sợ một mùa đông...