Tuyến phòng thủ rss Tuyến phòng thủ
Ở Gorlovka khai trương tuyến phòng thủ thứ nhất.

Ukraine tăng cường các vị trí của mình và nâng cao khả năng phòng thủ. Các quân nhân Ukraine đã khai trương tuyến phòng thủ thứ nhất ở hướng quan trọng chiến lược gần Gorlovka. Phó giám đốc công an tỉnh Donesk Kiva đã thông báo như vậy trên trang Facebook của mình. "Hôm nay Tư lệnh phòng thủ Bakhmuta đã khai trương tuyến phòng thủ thứ nhất ở hướng chiến lược quan trọng...