Tướng Scott Swift rss Tướng Scott Swift
Đô đốc Mỹ đảm bảo an ninh cho đồng minh châu Á

MANILA, Philippines (AP) – Tân chỉ huy của Hạm đội Thái Bình Dương đảm bảo cho đồng minh thứ sáu rằng các lực lượng được trang bị tốt của Mỹ sẽ sẵn sàng đối phó với mọi diễn biến phức tạp xảy ra ở Biển Đông, nơi đang có những bất ổn về tranh chấp ngày càng lan rộng. Tướng Scott Swift người lên nắm quyền cao nhất Hạm đội Thái Bình Dương vào tháng Năm, tuyên bố Hải...