tương lai gần của Ukraina rss tương lai gần của Ukraina
Tương lai nào đang chờ đợi Ukraina ở phía trước – tiên đoán của Portnikov

Theo replyua.net, nhà báo nổi tiếng Ukraina Vitaly Portnikov,  trong bài viết  có tựa đề  "Thép đã tôi thế đấy!" của ông mà đã được đăng trong tạp chí "NV.Zhurnal", đã kể  về những gì đang diễn ra tại Ukraina và tương lai nào đang đón đợi người dân sắp tới. Portnikov từ lâu đã được gọi là "nhà tiên tri chính trị Ukraina" - vào năm 1999, ông đã mô tả chi tiết tương lai của thể...