Tula rss Tula
LB Nga: Công nhân nhà máy Tula nhận lương bằng gạch

Tại thành phố Tula thuộc Liên bang Nga nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Xô Viết  đã trả một phần của lương cho nhân viên bằng vật liệu xây dựng đó là gạch. Báo "dịch vụ tin tức Tula " cho biết. Tổng số nợ lương là 4,4 triệu rúp, sản phẩm của nhà máy đã trả được 900.000 rúp của số nợ. Theo  tổng giám đốc của nhà máy, trong năm 2001 nhà máy đã được mua lại bởi công...