tư tưởng rss tư tưởng
Người Nga và người Mỹ ngày càng có tư tưởng tiêu cực về nhau

Tư tưởng chống Mỹ tại Nga hiện tại mạnh hơn so với những năm cuối thập niên 1980, khi Liên Xô vẫn tồn tại. Đại đa số người Nga - hơn 80% - hiện tại xem Mỹ là tiêu cực, theo một cuộc thăm dò của Trung tâm độc lập Levada. Con số này đã tăng gấp đôi trong năm qua. Đường màu đỏ đại diện cho thái độ tiêu cực đối với Mỹ và đường màu xanh đại diện cho thái độ tích cực...