trao đổi rss trao đổi
Quân đội Ukraine trao đổi tù binh với lực lượng ly khai

Ngày 21-2, quân đội Ukraine và lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông bắt đầu trao đổi một loạt tù binh mà hai bên bắt giữ tại thị trấn Zholobok, cách thành trì Lugansk của lực lượng ly khai khoảng 40 cây số về phía đông bắc. Đây là một phần trong thỏa thuận ngừng bắn mà Liên hiệp quốc ủng hộ và có hiệu lực từ tuần trước. Lực lượng ly khai cho biết đang trao đổi 139 binh...