tranh chấp lãnh hải rss tranh chấp lãnh hải
Trung Quốc ngang ngược tuyên bố “có mọi quyền khai thác ở Biển Hoa Đông”

Trung Quốc tuyên bố họ có mọi quyền khoan ở Biển Hoa Đông gần vùng biển tranh chấp với Nhật Bản, thêm vào đó họ “không nhận ra” đường  ranh giới được đặt ra nhằm phân định giữa hai nước do Nhật Bản "đơn phương" tạo ra. Tuần này Nhật Bản kêu gọi Trung Quốc ngừng xây dựng các giàn khoan thăm dò dầu mỏ và khí đốt tại Biển Hoa Đông, gần vùng biển tranh chấp giữa hai...