trái phiếu Nga rss trái phiếu Nga
Mann: Cơn khát tiền điên cuồng chỉ đem lại một sự sỉ nhục và rắc rối mới.

Putin và đoàn tùy tùng của ông  tin rằng nếu chỉ cần thức một đêm  và cầm cự trong một ngày, thì sau đó tất cả mọi thứ sẽ thay đổi và trật tự cũ sẽ quay trở lại. Đó là ý kiến của nhà báo nổi tiếng người do thái Solomon Mann, đăng trên tạp chí replyua.net. Ông lưu ý rằng có thể giải thích quy trình tìm kiếm đầu ra tạm thời  bằng niềm tin ngây thơ này, ví dụ như  câu...