Tổng thống Lincoln rss Tổng thống Lincoln
Phút cuối đời của tổng thống xấu số Abraham Lincoln

Tài liệu ghi chép giai đoạn từ lúc tổng thống thứ 16 của Mỹ Abraham Lincoln bị bắn tới khi trút hơi thở cuối cùng vừa được các nhà nghiên cứu tìm thấy. Đoạn ghi chép trên là của bác sỹ Charles Leale, người có mặt tại nhà hát Ford khi Tổng thống Lincoln bị ám sát, cũng là một trong những người đầu tiên chạy tới cấp cứu cho ông. Người ta cho rằng, bác sỹ Leale viết tài liệu này...