Tin vui rss Tin vui
Ngày hôm nay Ukraina và Romania ký thỏa thuận miễn thị thực

Hôm nay, các ngoại trưởng Ukraina và Romania ký thỏa thuận về chế độ miễn thị thực. Bộ trưởng Ngoại giao Pavel Klimkin sẽ tổ chức một cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Romania Lazar Komenesku, theo đó các bên sẽ ký thỏa thuận về miễn thị thực, Vụ báo chí của Bộ Ngoại giao Ukraina thông báo. Theo Bộ Ngoại giao, thỏa thuận sẽ được ký kết hôm nay giữa Chính phủ Ukraina và...